RESTAURÁTORI MUNKÁK

1807-BEN KÉSZÜLT ESZTERHÁZY SZABLYA RESTAURÁLÁSA

A műtárgy restaurálás előtti állapota Az Esterházy műkincsek feltárása 1948-ban Az Esterházy műkincsek feltárása 1948-ban A markolat szétszerelés előtti állapota A filigrán borítás leszerelés közben A leszerelt filigrán borítás (jól látszódik a szablyahüvely torzulása) A leszerelt filigrán borítás Részletek a helyreállításból Részletek a helyreállításból Markolat egyengetése Kiegyengetett markolat Visszaegyengetés előtti állapot Visszaegyengetés utáni állapot A szablyahüvely vége restaurálás előtt A szablyahüvely vége restaurálás után Az egyik pótolt oroszlánláb alakú függesztőkarika pánt visszaszerelve A markolat restaurálás előtt A markolat restaurálás után A műtárgy helyreállítás előtt A helyreállított díszszablya.

XIX. SZÁZADI EZÜST DÍSZSZABLYA RESTAURÁLÁSA

Tulajdonos:    Magyar Iparművészeti Múzeum
Ltsz.:              E. 60. 23. 1–2.
Kora:              1800-as évek közepe   

A műtárgy az Esterházy-gyűjtemény részét képezi. Sérüléseit 1945-ben szerezte (a többi Esterházy-kinccsel együtt), amikor a bombázások alkalmával ráomlott az Esterházy-palota. A gyűjteménynek alig tíz százaléka maradt ép, a fele menthetetlenül megsemmisült. Az Esterházy-gyűjtemény megmaradt darabjainak helyreállítása a mai napig tart.

A készítés technikája

Acélpengéje lapdamaszkolt, azaz szénben gazdag és szénben szegény rétegeket kovácsoltak össze, s így faerezethez hasonló felületet értek el. A díszszablya alapját alkotó markolat és a szablyahüvely hajlítással készült, ez utóbbi három darabból. Díszítményei filigránból, a leveles tobozdíszek préseléssel, az oroszlánlábakat mintázó függesztőkarika pántjai homoköntéssel, a Pallasz Athénét ábrázoló markolatgomb viaszveszejtéssel készült. A markolat ovális mezőiben cizellálással készült reliefek vannak. A filigránok és a hordozó fém közti kapcsolatot 147 darab stift biztosítja.

Restaurálás előtti állapot

Az ezüst felületén szürkésfekete szulfidréteg; védettebb részein kékes-zöldes (feltehetően réz-szulfát) korróziós termékek voltak. A pengén barnásvörös színű vas-oxidok mutatkoztak. A szablyahüvely, a filigránok és a penge együtt deformálódtak, a tarajos koptatónál elcsavarodtak. A markolat keresztszárai annyira elhajoltak, hogy majdnem letörtek. Fél pár függesztőkarika-pánt hiányzott. A restaurálás fő feladatkörét a torzulások helyreállítása jelentette, mely kiterjedt a műtárgy minden részletére.

A helyreállítás folyamata

A műtárgy erősen deformált állapotban került hozzám, de még így is – kezdeti romos állapotában – kimagaslott az Esterházy-kincsek közül változatos készítéstechnikai megoldásaival, annak magas színvonalával, eleganciájával. Formakincsével egyedülálló példázatot jelent a díszfegyverek tárgykörében.
A felületi díszítmény lebontása, tisztítása után a restaurálás a filigránok, illetve a préselt tobozdíszek kiegyengetésével kezdődött. Ezeket a műveleteket közbeiktatott lágyításokkal, cizellőrszerszámokkal, fa- és gumialátéteken lehetett elvégezni.
A szablyahüvelyt az eredeti összetoldásainál, azok forrasztási nyomvonalain három darabra kellett vágni, hogy az egyengetéshez használt formavasak beférjenek. Sokszori lágyítással, rezgővassal, valamint fa alátéten történő „vasalásos” egyengetéssel a torzulásokat, csavarodásokat meg lehetett szüntetni. A szablyahüvely újbóli egységesítésénél (az összetoldásoknál) új belső erősítő gyűrűk kerültek beépítésre. Teljes összeforrasztáskor szem előtt kellett tartani azt, hogy íve és egyéb formai jellegzetessége ne változzon, mert ez befolyásolta volna a felületi díszítmény és az acélpenge helyzetét.
A hiányzó fél oroszlántalp pótlása az eredeti készítési módszernek megfelelően homokformázásos öntéssel készült. Miután a filigránok alatti felület galvánfürdőben új aranyréteget kapott, a műtárgy díszítményei a szablyahüvellyel és a markolattal összeszerelésre kerültek.
A filigránborítás visszastiftelését követően a pengetüske stabilizálása a markolatban fabetéttel történt, majd a tüske csavarjával rögzítésre került. A markolatgomb két, menetes csavarral történő felszerelése csak ezután következhetett a markolat lezárásaként.
A műtárgy a restaurálás eredményeképp visszanyerte eredetit megközelítő alakját.

FILIGRÁN FŰSZERTARTÓ RESTAURÁLÁSA

Törések és hiányok a központi részen Tisztítás előtti, szétszedett állapot Kettértört, hiányos talpazat Kettértört, hiányos talpazat Készülő talprész, filigrán pótlások beépítés előtt Talpazat készen Pótlás folyamatban Pótolt filigrán részek, beépítés előtt Pótolt filigrán részek, beépítés előtt Rekonstruált zászlótartó rúd díszítményei összeszerelés előtt A helyreállított műtárgy

EZÜST FILIGRÁNBÓL KÉSZÜLT TALPAS FŰSZERTARTÓ RESTAURÁLÁSA

Tulajdonos:    Magyar Iparművészeti Múzeum
Ltsz.:              51. 1191.
Kora:              a leltári karton szerint 19. század eleje

A zsidó liturgikus tárgyak közül a fűszertartók a „legfantáziadúsabb” formában megjelenő alkotások. Eredetileg illatos fűszereket (szegfűszeget; fahéjat; összetört mirtuszlevelet stb.) tartalmazó szelence volt, melyet vallási és reprezentációs okok miatt felgazdagítottak. A fűszertartó ezüst filigrán munka, könnyű, légies hatást kelt.

Készítéstechnikáját tekintve az alábbi huzaltípusokból tevődik össze:

Két ezüstszál összesodorva (kordír) és ellapítva (filigránhuzal); a filigránhuzalból hajtogatott indarendszer kereteit (fő vonalait) alakító szimpla lapos huzal; valamint a talpazat ötszög formáját hangsúlyozó négy szálból csavart 2x2-es kordírok.
A tárgy alkotóit erősítőlemezek segítségével és menetes szerelőszárakkal szerelték össze. Az erősítő elemeket vastag ezüstötvözetből, míg a filigrán részeket színezüstből készítették.
Restaurálás előtt a fűszertartó egész felületét szulfidréteg borította. A munkát repedések, deformációk és hiányok nehezítették. A legnagyobb sérülést és hiányt a talpazat kettészakadása jelentette.
A restaurálás célja a repedések megforrasztása, hiányainak pótlása, mindent egybevetve: a műtárgy stabilitásának és esztétikai megjelenésének elérése volt.

A műtárgy átvételekor kiderült, hogy azt már előzőleg javították, sajnos lágyforrasztóval. Ennek eltávolítása volt a restaurálás első lépése. Ezt követte a tárgy szétbontása, majd tisztítása. A tisztítás után meg kellett találni a kettészakadt talpazat közti kapcsolódási pontot, aminek rögzítése forrasztással történt. A két talprész egységesítését követően fölmérhetővé vált a fűszertartó hiányainak alakja és mérete.
A pótlások az eredeti készítéstechnika szerint kerültek kialakításra. Először lapos huzalból a hiányos rész alakjának megfelelően hajtogatással keret készült, majd azok filigránhuzallal kitöltésre kerültek. Az így elkészített pótlások rögzítése szintén forrasztással készült.
A tárgyon kétféle rekonstrukciós feladat volt: az egyik a filigrán-gömb (csúcsdísz). A másik a zászlótartó rudat takaró filigránszakasz. Formai és készítéstechnikai kivitelezésükre analógiák előzetes tanulmányozása után került sor.
A hengeres test repedéseinek összeforrasztása, a felső galéria imitációk megerősítése, a hiányok pótolása, valamint a fűszertartó részeinek összeállítása után a műtárgy visszanyerte stabilitását, ismét kiállíthatóvá vált.

BALKÁNI PISZTOLY RESTAURÁLÁSA

Az ezüstdíszítések fele hiányzik Az ezüstdíszítések fele hiányzik Pótlások, képek a készítés menetéből Cizellálással rekonstruált minta-elem (jobb oldali) Kész állapot, pótlások beépítve Kész állapot, pótlások beépítve

ÓN KANCSÓK RESTAURÁLÁSA

BOMBONIER HELYREÁLLÍTÁSA

HÁROMÉGŐS LÁMPA RESTAURÁLÁSA

SPIÁTER SZOBOR HELYREÁLLÍTÁSA

Fejdíszének felső része és az egyik láb hiányzik A kitört, pótolnivaló hiányzó láb Még nyers, cizellálatlan láb, beépítés előtt Beforrasztott, retusált láb. A fejdísz tetejének pótlása, bepróbálás Helyreállított homlokrész

ARANYÉKSZER RESTAURÁLÁSA


TÖRÖK HADZSÁR RESTAURÁLÁSA

A kardpengét és a markolatot összekötő díszítmény hiánya mindkét oldalon Hiányzó minta mindkét oldalon A sarulemezzel bevont csontmarkolat központi mintájának hiánya A hiányos részek rekonstruálva A hiányos részek rekonstruálva A kész, restaurált állapot

ÜVEG- FÉM KOMBINÁCIÓS TÁRGY HELYREÁLLÍTÁSA